Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace
Vložit inzerát zdarma

Podmínky užívání

 1. Server inzertplus.cz je inzertní server provozovaný společností MAKE GROUP s.r.o., IČ 28533764 dále jen provozovatel.
 2. Na tomto serveru lze bezplatně inzerovat soukromou a firemní inzerci.
 3. Fotografie umístěné u inzerátu nesmí být erotického charakteru, nebo nesmějí zobrazovat intimní části lidského těla. Dále nesmějí být výhružné, klamavé či urážlivé.
 4. Inzerát je možno odstranit pouze pomocí hesla vyplněného při vložení inzerátu.
 5. Autorství zůstává uživateli, který inzerát vložil. Provozovatel je oprávněn vložit do inzerátu prvky zabraňující kopírování inzerátů neautorizovanými subjekty a prvky které mohou pomoci identifikovat neautorizované kopírování. V případě, že identifikuje toto neautorizované kopírování je provozovatel oprávněn jednat dle vlastního uvážení.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzerát bez udání důvodů.
 7. Provozovatel neodpovídá za obsah inzerátu, za obsah inzerátu odpovídají osoby, které inzerát do systému přidají, pro tyto účely je v databázi uložena IP adresa a přesný čas přidání.
 8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb inzertplus.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb inzertplus.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 11. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat. Provozovatel je oprávněn obsah inzerátu, text, fotografie apod. dále kopírovat dle uvážení.
 12. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách na serveru inzertplus.cz.
 13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Zásady ochrany osobních údajů

Dovolujeme si Vás upozornit na fakt, že tyto stránky obsahují reklamu AdSense od společnosti Google Inc., která může sbírat informace o všech stránkách, které jste navštívili (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Nejde o sběr osobních dat, pouze o informace, které povedou k lepšímu cílení reklam na Vás osobně. Všechny informace se ukládají do tzv. cookies. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na stránkách užívající reklamy Google AdSense a dalších stránkách internetu.

Provozovatel stránek, který reklamu na svých stránkách zobrazuje, nemá s tímto sběrem dat nic společného a distancuje se od sběru takovýchto informací. Za sběr informací nese plnou zodpovědnost společnost Google Inc. a pokud se cítíte tímto jednáním poškozeni obracejte se právě na tuto společnost, která sběr informací provozuje, nebo na ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních údajů).

Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.

Adresa provozovatele reklam Google AdSense:
Google Inc. CORPORATION DELAWARE 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CALIFORNIA 94043

Copyright © 2018 INZERTplus.cz